Regulamin zakup贸w


1.       Postanowienia wst臋pne

i.     Niniejsze og贸lne warunki sprzeda偶y reguluj膮 relacj臋 pomi臋dzy dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 CRAZYBOX ANDRII KUDRIN z siedzib膮 pod adresem Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, numer identyfikacyjny : 5223224259, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej jako sprzedaj膮cym, prowadz膮c膮 sklep internetowy na stronie https://crazy-box.pl oraz klientem, kt贸ry zawiera z dzia艂alno艣ci膮  umow臋 kupna

ii.    Dzia艂alno艣膰 traktuje wszystkich klient贸w jednakowo i zapewnia im takie same korzy艣ci bez wzgl臋du na to, czy s膮 konsumentami. Z tego wzgl臋du niniejsze og贸lne warunki sprzeda偶y stosuje si臋 do wszystkich klient贸w.

iii.        Og贸lne warunki sprzeda偶y reguluj膮 przede wszystkim zakup towar贸w w sklepie internetowym sp贸艂ki. Maj膮 zastosowanie odpowiednio do zakupu towaru za po艣rednictwem biura obs艂ugi klienta. 

2.       Zawarcie umowy kupna

i.         Klient zawiera z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 umow臋 kupna na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem sklepu internetowego lub biura obs艂ugi klienta.

ii.       W przypadku zawarcia umowy zakupu na odleg艂o艣膰, z艂o偶enie zam贸wienia na stronie internetowej lub za po艣rednictwem infolinii dla klient贸w jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem oferty przez klienta. Zam贸wienie b臋dzie wa偶ne przez okres 7 dni, a firma potwierdzi jego otrzymanie e-mailem. Ostateczna umowa kupna zostaje zawarta w momencie przyj臋cia przez sp贸艂k臋 umowy wst臋pnej w formie wysy艂ki zam贸wionych produkt贸w. Firma zawiadomi klienta e-mailem o wysy艂ce towaru.

iii.   Firma dostarcza towar wy艂膮cznie w ilo艣ciach odpowiadaj膮cym potrzebom konsumpcji w艂asnej. W okre艣lonych przypadkach (w szczeg贸lno艣ci w przypadku obni偶ek cen lub wyprzeda偶y) firma ma prawo ustali膰 maksymaln膮 dopuszczaln膮 ilo艣膰 zamawianego towaru.

iv.      Aby z艂o偶y膰 zam贸wienie w sklepie internetowym, nale偶y klikn膮膰 przycisk 鈥濳up teraz鈥. Tekst regulaminu wraz z danymi dotycz膮cymi zam贸wienia jest przechowywany przez 6 lat. W przypadku podania b艂臋dnych danych w zam贸wieniu, u偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 ich poprawienia przy u偶yciu formularza zam贸wienia lub mailowo. 

3.       Odst膮pienie od umowy bez podania przyczyny

i.         Zgodnie z prawem klient mo偶e odst膮pi膰 od umowy zawartej przez Internet lub telefon bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostawy towaru. 

ii.       Je艣li klient chce skorzysta膰 z tego prawa, musi powiadomi膰 sp贸艂k臋 o odst膮pieniu od umowy w wy偶ej wymienionym terminie. Mo偶na tego dokona膰, pisz膮c na adres  info.crazybox.pl@gmail.com lub dzwoni膮c na numer +48 692 362 377.

iii.     W przypadku odst膮pienia od umowy klient otrzyma zwrot ceny towaru. W przypadku odst膮pienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy towaru, klientowi b臋dzie przys艂ugiwa膰 r贸wnie偶 zwrot koszt贸w dostawy w wysoko艣ci r贸wnej najta艅szej opcji dostawy. Zgodnie z prawem sp贸艂ka mo偶e wstrzyma膰 p艂atno艣膰 do czasu otrzymania zwracanych towar贸w. O ile nie uzgodniono inaczej, 艣rodki zostan膮 zwr贸cone w taki sam spos贸b, w jaki klient dokona艂 p艂atno艣ci.

iv.     Klient powinien przes艂a膰 zwracany towar niezw艂ocznie, ale nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od daty odst膮pienia od umowy, na adres: Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Je偶eli w zwi膮zku z zawart膮 umow膮 sprzedaj膮cy prze艣le klientowi bezp艂atnie dodatkowy towar (鈥瀙rezent鈥), prezent te偶 r贸wnie偶 podlega zwrotowi. W takim przypadku klient ponosi koszty zwi膮zane ze zwrotem towaru.

v.       Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zgodnie z prawem klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci towaru wskutek pos艂ugiwania si臋 nim w spos贸b inny ni偶 niezb臋dny do zaznajomienia si臋 z charakterem, wygl膮dem,stanem. Nale偶y r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e klientowi nie przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy w przypadku, gdy produkt jest zgodny z wymaganiami.


4.       Reklamacje

i.         Je艣li przy dostawie oka偶e si臋, 偶e towar jest wadliwy, firma wyp艂aci klientowi rekompensat臋 w formie kuponu. Klient mo偶e r贸wnie偶 za偶膮da膰 usuni臋cia wady w formie wymiany towaru.

Je偶eli wymiana towaru jest niemo偶liwa lub dla firmy nieop艂acalna, klientowi przys艂uguje prawo do 偶膮dania zni偶ki od ceny zakupu oraz - w przypadku, gdy wada jest znaczna - odst膮pienia od umowy kupna.

ii.       Firma ponosi odpowiedzialno艣膰 za wady towaru, je偶eli wady ujawni膮 si臋 przed dat膮 wa偶no艣ci okre艣lon膮 na opakowaniu.

iii.     Towar uznaje si臋 za wadliwy w szczeg贸lno艣ci wtedy, gdy jest uszkodzony, zepsuty, jest niezgodny z wymogami ustawowymi lub nie zosta艂 dostarczony w uzgodnionej ilo艣ci.

iv.     Pytania dotycz膮ce reklamacji nale偶y kierowa膰 na adres  info.crazybox.pl@gmail.com lub na numer 692 362 377. W przypadku samodzielnego wype艂niania formularza nale偶y pami臋ta膰, aby opisa膰, gdzie znajduje si臋 wada i na czym polega, jak r贸wnie偶 poda膰 preferowany spos贸b rozpatrzenia reklamacji.

v.       Firma poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji, a w szczeg贸lno艣ci o otrzymaniu reklamacji i jej pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu, za pomoc膮 poczty elektronicznej lub wiadomo艣ci tekstowej. Firma mo偶e r贸wnie偶 skontaktowa膰 si臋 z klientem telefonicznie.

vi.     Reklamacja zostanie rozpatrzona niezw艂ocznie. Rozpatrzenie reklamacji, w tym usuni臋cie wady, nie przekracza zazwyczaj 5 dni. W przeciwnym przypadku klient ma prawo odst膮pi膰 od umowy kupna. Klient ma obowi膮zek pom贸c firmie wywi膮za膰 si臋 z dotrzymania wy偶ej wymienionego terminu.

vii.    W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie sp贸艂ka poniesie koszt zwrotu towaru.

5.       Spos贸b p艂atno艣ci i rodzaje dostawy

i.         Klient mo偶e wybra膰 spos贸b p艂atno艣ci i dostawy z dost臋pnych opcji. Przed wysy艂k膮 zam贸wienia firma powiadomi klienta o wybranym sposobie p艂atno艣ci, dostawy i zwi膮zanych z tym kosztach.

ii.       Obecnie dost臋pne sposoby p艂atno艣ci i rodzaje dostawy oraz ich koszt podane s膮 na stronie sklepu. 

iii.      Podane terminy dostaw maj膮 wy艂膮cznie charakter informacyjny i s膮 oparte na przewidywanych terminach dostaw otrzymanych od przewo藕nik贸w.  

iv.     Firma zastrzega sobie prawo bezp艂atnej dostawy towar贸w w okre艣lonych przypadkach.

6.       Postanowienia r贸偶ne

i.         Sp贸艂ka oferuje klientom r贸偶ne zni偶ki, kupony podarunkowe i innego rodzaju kupony. Zasady korzystania z nich okre艣la regulamin, o czym klient zostanie w ka偶dym przypadku poinformowany. O ile nie okre艣lono inaczej, ka偶d膮 zni偶k臋 lub kupon podarunkowy mo偶na wykorzysta膰 tylko jeden raz. Do ka偶dego zakupu mo偶na wykorzysta膰 tylko jeden kupon tego samego rodzaju. O ile nie okre艣lono inaczej, zni偶ki nie 艂膮cz膮 si臋 ze sob膮. Je偶eli warto艣膰 kuponu podarunkowego jest wi臋ksza ni偶 warto艣膰 ca艂ego zakupu, r贸偶nicy nie mo偶na przenie艣膰 na nowy kupon, a niewykorzystane 艣rodki nie podlegaj膮 zwrotowi.


7.       Informacje og贸lne

i.         Zgodnie z ustaw膮 o rejestracji sprzeda偶y sprzedaj膮cy ma obowi膮zek wyda膰 klientowi dow贸d zakup贸w. Sprzedaj膮cy ma r贸wnie偶 obowi膮zek zarejestrowa膰 sprzeda偶 online w organie celnym w przypadku wyst膮pienia usterki technicznej w terminie 48 godzin.

ii.       Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. W przypadku rzeczywistego sporu konsument mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do organu ADR, kt贸ry znajduje si臋 pod adresem: http://www.cik.uke.gov.pl/. Sprawa mo偶e by膰 rozwi膮zana drog膮 internetow膮 on-line.

iii.     Umowa zostanie zawarta w j臋zyku polskim i podlega膰 b臋dzie prawu polskiemu.

iv.     Ceny wszystkich produkt贸w i us艂ug zawieraj膮 podatek VAT nale偶ny w chwili sk艂adania zam贸wienia.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT przed zawarciem umowy kupna lub wysy艂k膮 towaru klient b臋dzie mia艂 obowi膮zek (bior膮c pod uwag臋 wybrany spos贸b p艂atno艣ci) zap艂aci膰 niedop艂at臋 lub te偶 sprzedaj膮cy niezw艂ocznie prze艣le klientowi e-mail z pro艣b膮 o wyja艣nienie, gdzie sprzedaj膮cy mo偶e zwr贸ci膰 klientowi ewentualn膮 nadp艂at臋.

v.      Potwierdzaj膮c zam贸wienie, wyra偶asz zgod臋 na otrzymanie faktury drog膮 elektroniczn膮. Faktur臋 prze艣lemy w formie elektronicznej w mailu potwierdzaj膮cym wysy艂k臋 zam贸wienia. Je偶eli chcesz uzyska膰 faktur臋 w formie papierowej, prze艣lij nam wiadomo艣膰, a do艂膮czymy j膮 do zam贸wienia.

vi.     Wszystkie ceny towar贸w, w tym ceny zni偶kowe, wa偶ne s膮 a偶 do odwo艂ania lub wyprzeda偶y zapas贸w.