Polityka prywatności

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem.

Kontroler danych

Działalność gospodarcza CRAZYBOX ANDRII KUDRIN z siedzibą pod adresem Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, numer identyfikacyjny spółki: 5223224259.

Użytkownik Strony internetowej – Podmiot danych osobowych.

Osoba fizyczna, która odwiedza Stronę internetową sklepu internetowego w celu kupna, zamówienia produktów lub która zamierza kupić lub zamówić produkty i których dane osobowe są przetwarzane.

Cele przetwarzania

fima “CRAZYBOX” przetwarza dane osobowe użytkowników Strony internetowej w celu prawidłowego wykonania umów, zawartych w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej https://crazy-box.pl (zwana dalej "Strona internetowa", "Strona internetowa sklepu internetowego"). Oznacza to, że dane te są niezbędne do następujących celów, a mianowicie.

— Do rejestracji autoryzacji Użytkownika na Stronie internetowej sklepu internetowego;

— Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży;

— Do dokonania płatności za towary;

— Do dostawy towarów zamówionych przez użytkownika.

— Do zapewnienia Użytkownikowi realizacji wszelkich praw konsumenta, jakie on może mieć (np., rozwiązanie Umowy).

— Do otrzymania informacji zwrotnych od Użytkownika, w tym kierowanie wiadomości, zapytań, dotyczących korzystania ze Strony internetowej sklepu internetowego, przetwarzania zapytań, zamówień, zgłoszeń od Użytkownika.

W celu potwierdzenia wiarygodności i kompletności danych osobowych, przekazanych przez Użytkownika.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach i ofertach specjalnych, fima “CRAZYBOX” przetwarza twoje dane, w celu przesłania informacji handlowych (promocyjnych), takich jak aktualne trendy, oferty specjalne.

Zawartość danych osobowych, podlegających przetwarzaniu

Fima “CRAZYBOX” przetwarza dane osobowe, niezbędne do wykonania poniższych czynności.

1. Logowanie do strony internetowej:

— Imię i nazwisko.

— Adres poczty elektronicznej.

— Opcja hasła dostępu do sklepu internetowego, które jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej.

2. Zakupy na Stronie internetowej sklepu internetowego:

— Imię i nazwisko.

- Płeć (w czasie wyboru Pan/Pani).

— Adres dostawy.

— Numer telefonu.

— Adres poczty elektronicznej.

3. Dane, które Użytkownik udostępnia na własne życzenie:

— Data urodzenia.

— Numer PESEL (jeśli jest wymagana faktura).

— NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

Podstawy prawne do przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy twoje dane osobowe za twoją zgodą, udzieloną w momencie rejestracji na Stronie internetowej i w czasie potwierdzenia transakcji, przeprowadzonej na Stronie internetowej.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nie pozwala na rejestrację na Stronie internetowej sklepu internetowego, korzystanie z konta użytkownika, składanie zamówień, kupowanie na Stronie internetowej sklepu internetowego.

W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługują tobie następujące prawa.

— Masz prawo wiedzieć o lokalizacji swoich danych osobowych, o celu ich przetwarzania, lokalizacji lub miejscu zamieszkania (pobytu) administratora lub procesora danych osobowych. Informacje te można uzyskać kontaktując się z nami, czyli wysyłając odpowiednie żądanie.

— Masz prawo wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Wniosek może dotyczyć cofnięcia zgody na przetwarzanie częściowo w określonym celu, na przykład, cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji handlowych lub wycofania zgody na przetwarzanie w całości. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w całości konto użytkownika na Stronie internetowej sklepu internetowego zostanie usunięte, a dane użytkownika nie są dalej już przetwarzane. Cofnięcie zgody nie wpłynie na żadną wcześniej wykonaną działalność.

— Masz prawo żądać usunięcia lub zniszczenia swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Wniosek o usunięcie lub zniszczenie danych osobowych nie wpłynie na dokonane wcześniej działania. Usunięcie danych oznacza, że twoje konto użytkownika na Stronie internetowej sklepu internetowego zostanie usunięte, a twoje dane nie będą przez nas dalej przetwarzane.

— W każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pełnego przetwarzania twoich danych osobowych lub przetwarzania w określonym celu. Sprzeciw oznacza, że twoje konto użytkownika na Stronie internetowej sklepu internetowego zostanie usunięte, a twoje dane nie będą przez nas dalej przetwarzane.

— Masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych pod względem czasu lub zakresu, a my spełnimy twoje życzenia. Takie żądanie nie wpłynie na żadne wcześniej wykonane działania.

— Masz prawo do żądania zmiany, sprostowania lub sprecyzowania swoich danych osobowych.

— Masz prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o przekazanie innym stronom wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazywać twoje dane, a także zakres danych — czyli dokładnie należy podać, jakie dane mamy przekazywać. Przekazanie nastąpi drogą elektroniczną po potwierdzeniu wniosku. Potwierdzenie żądania jest dla nas niezbędne, aby zapewnić ochronę twoich danych i upewnić się, że żądanie pochodzi od upoważnionej osoby.

— Masz prawo w każdej chwili skontaktować się z nami z prośbą o informacje od nas o tym, jakie twoje dane osobowe przetwarzamy, o treści takich danych osobowych, o warunkach dostępu do danych osobowych.

— Masz prawo do ochrony swoich danych osobowych przed nielegalnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem, a także do ochrony przed dostarczaniem informacji, które są niedokładne lub dyskredytują honor, godność i reputację biznesową osoby fizycznej.

Jesteśmy zobowiązani do poinformowania ciebie o podjętych przez nas działaniach nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od daty otrzymania każdego z twoich wniosków.

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych jest nieograniczony.

Przechowujemy twoje dane do momentu usunięcia Konta Użytkownika na Stronie internetowej sklepu internetowego. Konto użytkownika może zostać usunięte na żądanie Użytkownika, a także w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania ich usunięcia.

Komunikacja w sprawie danych osobowych:

Wszelkie wiadomości lub zapytania związane z danymi osobowymi mogą być wysyłane do nas w dogodny dla ciebie sposób.

— Pocztą elektroniczną: info@crazy-box.pl

— Za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Pełnomocnictwo do przetwarzania danych

Spółka “CRAZYBOX” może zlecić przetwarzanie danych osobowych partnerom biznesowym “CRAZYBOX”, jeśli jest to konieczne do przeprowadzania transakcji, takich jak przygotowanie towarów zamówionych, a także wysyłanie towarów lub przekazywanie informacji handlowych, pochodzących od “CRAZYBOX” (to ostatnie dotyczą użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych), lub w innych celach, których osiągnięcie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników w żadnym wypadku nie są przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem celów, określonych w niniejszej Polityce prywatności. Oznacza to, w szczególności, że nie są one udostępniane innym podmiotom w celu przekazywania materiałów marketingowych stron trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Strony internetowej sklepu internetowego nie są przekazywane poza granice Unii Europejskiej.

Informacje handlowe — newsletter

Możesz subskrybować nasz newsletter, podając swój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych. Korzystamy z newsletterów i wiadomości tekstowych, aby informować o najnowszych ofertach (np., o nowych produktach, ofertach specjalnych). Możesz zrezygnować z subskrypcji newsletteru i wiadomości tekstowych w dowolnym momencie, klikając link zawarty w newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@crazy-box.pl.

Pliki cookies

Do prawidłowego działania Strony internetowej sklepu internetowego wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, które umożliwiają urządzeniom używanym przez Użytkowników, przeglądania stron internetowych (np., komputer, smartfon), przechowywanie pewnych informacji o twoim urządzeniu. Informacje zapisane w plikach cookies są wykorzystywane np., w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych stron internetowych do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli ustawienia pozostaną niezmienione, pliki cookie będą przechowywane na urządzeniu. Zmiana ustawień cookies może ograniczyć funkcjonalność Strony internetowej.

Deklaracja Google Analytics o ochronie danych

Nasze witryny wykorzystują mechanizmy analizy usług internetowych Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США): Google Analytics, Google Doubleclick i Google Tag Manager. Google Analytics, Google Doubleclick i Google Tag Manager wykorzystują pliki cookie do analizowania sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje gromadzone przez pliki cookie są przesyłane na serwery Google w USA i przechowywane w archiwum.

Jeśli funkcja anonimowości adresu IP zostanie aktywowana podczas odwiedzania naszej Strony internetowej, twój adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, wymienionych w umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w niektórych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA, gdzie jest skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie działać na naszej Stronie internetowej. Na zlecenie operatora serwisu Google wykorzystuje zebrane informacje do analizy działania Strony internetowej oraz sporządzania raportów odwiedzin Strony internetowej oraz innych usług związanych z przeglądaniem Internetu. Adres IP, który z przeglądarki Użytkownika został przekazany do Google Analytics, nie jest zapisywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Spowoduje to jednak niemożność pełnego wykorzystania wszystkich funkcji Strony internetowej. Ponadto Użytkownik może zablokować przechowywanie danych o korzystaniu ze Strony internetowej (w tym adresu IP), zebranych przez pliki cookies oraz ich przesyłanie i udostępnianie w Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = en.